Polityka prywatności

Sklep internetowy www.active.sklep.pl

 

Administratorem danych osobowych czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest:

 

ACTIVE MG
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ADRES FIRMY: ul. Paderewskiego 34/7, 25-502 Kielce

Kontakt tel: (+48) 41 347 00 51

e-mail: info@active.biz.pl

Firma wpisana do : Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr. KRS : 0000090794
NIP: 9591287528, REGON: 291003659

Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie "Rejestr klientów sklepu ACTIVE".

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę. W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
Każdy Klient sklepu ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych - w tym celu należy wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji.
Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych użytkownika:

  • nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika;
  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
  • adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury;
  • adres e-mail Użytkownika;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego nawiązano połączenie.

Dane osobowe są udostępniane firmom kurierskim, InPost oraz Poczcie Polskiej tylko i wyłącznie celem doręczenia przesyłek.

Po wyrażeniu zgody przez użytkownika będzie świadczona usługa NEWSLETTER.  Jest to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu przez Sklep Internetowy informacji handlowych związanych z ofertą SKLEPU INTERNETOWEGO.

W przypadku realizacji płatności on-line dane niezbędne do przeprowadzenia procedury płatności są udostępniane administratorowi systemu płatności - zgodnie z opisem w REGULAMINIE.